Dit kan op de PM-690 de volgende manier:


Ga naar:
- Berichten
- Broadcast bericht
- Ontvangst stand moet aan staan
- Kanaal 919


Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn, dan kun je middels het contactformulier contact met ons opnemen.